Badkamer Nieuws
Image default
Sanitair

Waterzuivering goed geregeld

Het valt vaak niet op, maar op heel veel locaties in het land is een zeer belangrijk proces aan de gang: de zuivering van afvalwater. Dit zorgt ervoor dat schadelijke stoffen en bestanddelen op tijd worden verwijderd uit het water, voordat het wegstroomt naar andere gebieden. Het kan hierbij gaan om een uitbreiding van de capaciteit op een bestaand afvoerkanaal, maar ook kan een nieuwe waterzuiveringsinstallatie worden voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat onder meer waterwegen, natuurgebieden en ook woonwijken te maken krijgen met contaminatie door afvalwater. Er kan worden gekozen voor een blijvende oplossing of een tijdelijke waterzuivering. Belangrijk is vooral dat de uitvoering past bij uw situatie en dat hij vakkundig wordt aangelegd. U kunt hiervoor terecht bij de specialist in afvalwaterzuivering.

Duurzaam energie opwekken met afvalwater

We zien steeds meer manieren om duurzamer te leven en tegenwoordig kan zelfs waterzuivering hier een handje bij helpen. Zo is het mogelijk om afvalwater in te zetten voor het opwekken van energie. Als u het gewoon zou laten wegstromen op de conventionele wijze, zou er tot wel 50% aan energie verloren gaan. Via de installatie van een speciaal riothermie-systeem kan deze energie worden opgevangen en worden gebruikt voor het verwarmen of juist koelen van onder andere kantoorpanden, woningen en scholen. Zoals altijd zorgt de waterzuiveringsinstallatie ook hier voor een goede zuivering van het afvalwater. Op deze manier is het een ideale manier om het maximale uit afvalwater te halen.

Meer informatie en advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van waterzuivering op uw locatie? Dan kunt u altijd terecht bij uw regionale specialist in (afval)waterzuivering. De ervaren medewerkers voorzien u van een advies dat helemaal toegespitst is op uw situatie en wensen. Tevens is het mogelijk om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten dat u meer inzicht geeft in de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Op deze manier kunt u de waterstromen op uw terrein op een zekere en veilige manier beheersen en laten zuiveren. Vanzelfsprekend bepaalt u uiteindelijk zelf welke vorm van waterzuivering er aangelegd wordt. De specialist kan deze vervolgens voor u installeren en is tevens het aanspreekpunt voor de service en het onderhoud aan de installatie.